Oferta Katedry kierowana jest do firm, którym oferujemy pomoc, konsultacje, szkolenia lub wdrożenia gotowych rozwiązań problemów technicznych i organizacyjnych, dotyczących usprawnienia procesu produkcyjnego.
Oferta usług w zakresie technicznym obejmuje w szczególności procesy kształtowania plastycznego i metalurgii proszków a dotyczy trwałości narzędzi, oceny materiałów do procesów obróbki, konstrukcji przyrządów, opracowań procesów technologicznych, optymalizacji procesów technologicznych itp.