Wieloletnie doświadczenie pracowników Katedry Obróbki Plastycznej i Metrologii oraz szeroka współpraca z przemysłem pozwalają nam na rozwiązanie większości problemów z zakresu obróbki plastycznej i metrologii wielkości geometrycznych. Zapraszamy na nasze szkolenia oraz do współpracy.

Szkolenia z zakresu obróbki plastycznej

Zaawansowane zagadnienia wykorzystania MES w projektowaniu procesów kształtowania plastycznego

Wykorzystanie MES w modelowaniu procesów kształtowania plastycznego oraz wykorzystanie wyników podczas projektowania technologii wiąże się z wiarygodnością wyników modelowania oraz możliwością ich weryfikacji. Jak dotąd nie istnieją sformalizowane metody pozwalające na ocenę poprawności modelowania w zakresie silnie nieliniowym geometrycznie i fizycznie. Dlatego bardzo ważne jest poprawne zastosowanie właściwych modeli materiałów, warunków tarcia, uproszczeń geometrycznych oraz parametrów modelowania w powiązaniu z uproszczeniami i ograniczeniami wynikającymi z zastosowania specjalizowanych, inżynierskich pakietów MES takich jak PAMSTAMP, Forge, AutoForm.

Szkolenie obejmuje zagadnienia:
  1. Analiza uproszczeń w specjalizowanych pakietach MES i ich wpływ na poprawność i dokładność rozwiązań oraz zakres zastosowań
  2. Wpływ doboru modelu materiału na wynik modelowania oraz problemy związane z dostępem do poprawnego modelu
  3. Model tarcia, jako źródło poważnych błędów modelowania
  4. Dobór wielkości siatki oraz kroku iteracji w obecności dużych gradientów termicznych i kinematycznych przy ograniczeniach związanych z czasem obliczeń oraz dokładnością
  5. Dobór uproszczeń geometrycznych i fizycznych modelowania.

Optymalizacja procesów kucia ze względu na zużycie narzędzi

Szczegółowy program szkoleń zostanie dopasowany do zakresu działania firmy oraz jej potrzeb.


Szkolenia z zakresu metrologii

Podstawy metrologii

Celem szkolenia jest opanowanie przez jego uczestników wiedzy z zakresu podstawowych czynności metrologicznych realizowanych w procesie produkcyjnym.

Podczas wykładów i ćwiczeń uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami opisu geometrycznego wyrobu, metodami i narzędziami dla oceny prawidłowego wykonania wyrobu a także świadomego wykorzystania w praktyce zawodowej informacji metrologicznych zawartych w dokumentacji technologicznej wyrobów.


Interpretacja wymagań metrologicznych GD&T zawartych w dokumentacji technicznej wyrobu

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości z zakresu wymagań metrologicznych zawartych na rysunku wykonawczym wyrobu a także z realizacją tych wymagań w procesie kontroli wyrobu.

Podczas szkolenia zostanie omówiona problematyka tolerowania wymiarów oraz wymiarowania geometrycznego zgodne z aktualnymi normami ISO dotyczącymi specyfikacji geometrycznej produktu (GPS). Zostaną również omówione podstawy specyfikowania wymagań geometrycznych w dokumentacji wykonawczej odnośnie baz pomiarowych, wymiarów, odchyłek kształtu, kierunku, położenia, bicia i zasady maksimum i minimum materiału, wymagania wzajemności, zasady powłoki.

W trakcie szkolenia poruszona zostanie tematyka pomiarów odchyłek kształtu i położenia na maszynach CMM. Omówione zostaną między innymi zagadnienia związane z wyborem strategii pomiarowej oraz bazowaniem detali zgodnie z normami ISO.


Jak optymalizować błędy w pomiarach na maszynach pomiarowych CMM

Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu zaawansowanego użytkowania maszyn pomiarowych, która skutkować będzie poznaniem prawidłowych zasad i zagadnień związanych z przeprowadzaniem pomiarów z wykorzystaniem maszyn pomiarowych. Zostaną omówione zagadnienia pozwalające na ocenę i eliminację potencjalnych źródeł błędów związanych z kolejnymi etapami realizacji pomiarów na maszynie pomiarowej. W konsekwencji spowoduje to wzrost umiejętności i produktywności realizatorów zadań pomiarowych w Państwa firmach.