W ramach swojej działalności Katedra Obróbki Plastycznej i Metrologii oferuje badania metali w zakresie:
Laboratorium badań tłoczności blach dysponuje następującą aparatura badawczą
 1. Uniwersalna maszyna do testowania blach Erichsen typ 142-20-Basic o napędzie hydraulicznym
 2. Stanowisko do wyznaczania krzywych odkształceń granicznych w podwyższonych temperaturach
 3. Przyrząd Erichsena do sprawdzania tłoczności blach
 4. Wizyjny system pomiarowy ARGUS
Laboratorium badań metalograficznych przeprowadza badania twardości oraz mikrotwardości. Istnieje możliwość wykonywania pomiarów w temperaturach 20-600°C, rozkłady mikrotwardości w warstwach wierzchnich materiałów. Laboratorium posiada mikroskop optyczny firmy Olympus GX 51 z kamerą cyfrową Olympus DO12.
Mikroskop skaningowy jest mikroskopem elektronowym specjalnego typu. Jest przystosowany do badań i analiz silnie rozwiniętych powierzchni badanych materiałów. Jego zaletą jest możliwość stosowania i duża przydatność w badaniach fraktograficznych. Jego dużą zaletą jest rozdzielczość, co najmniej 15 nm przy dużej głębi ostrości, ok. 500x większej niż w mikroskopach optycznych/świetlnych. Dzięki tym zaletom mikroskopu skaningowego istnieje możliwość odwzorowania w dużym powiększeniu szczegółów powierzchni badanych próbek, a dodatkowe wyposażenie w spektrometry rentgenowskie umożliwia przeprowadzenia analiz chemicznych zauważonych szczegółów lub uzyskanie rozkładów pierwiastków na badanej powierzchni próbek. Mikroskop na którym są prowadzone badania to TESCAN VEGA-3 z detektorem EDX firmy Bruker.

W laboratorium prowadzone są prace badawcze dotyczące energochłonności konstrukcji cienkościennych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym.

W laboratorium bezpieczeństwa biernego możliwe jest wykonywania badań:

 • określania charakterystyk absorpcji energii materiałów i konstrukcji obciążanych w sposób dynamiczny,
 • wykonywania testów wg standardów ASTM, ISO, EN, DIN,
 • wykonywania niestandardowych badań materiałów i konstrukcji w warunkach dynamicznych,

Laboratorium posiada następujące urządzenia:

 • Instron Dynatup 9250HV- maszyna do badań udarnościowych działający na zasadzie młota spadowego z dodatkowym układem wymuszającym wstępne rozpędzenie masy poprzez dwie sprężyny. Na stanowisku badawczym, można wykonywać standardowe badania udarnościowe wg metody Izoda oraz wg metody Charpy'ego jaki wykonywać własne testy materiałów oraz konstrukcji w warunkach dynamicznych. Na stanowisku jest możliwość wykonywania testów w komorze temperaturowej. Badania mogą być realizowane zgodnie ze standardami ASTM, ISO, EN, DIN oraz normami i wytycznymi według wymogów zamawiającego.Młot spadowy - wyposażony jest w piezoelektryczne czujniki siły, system pomiaru prędkości i położenia bijaka, system akwizycji danych oraz program do opracowywania wyników ze szczególnym uwzględnieniem filtrowania szumów pochodzących od interferencji sygnałów dynamicznych. Masa bijaka oraz wysokość podnoszenia bijaka jest regulowana, co pozwala na ustalanie energii uderzenia jak i prędkości bijaka.

Laboratorium dysponuje maszyną do badań plastometrycznych o parametrach:

 • obciążenie siłą osiową max do 20 kN
 • obciążenie momentem skręcającym max do 40 Nm
 • temperatura badania do 1200 °C
 • prędkość badawcza podczas próby rozciągania max 16 mm/s
 • prędkość badawcza podczas próby skręcania max 500 obr/min

Pracownia metrologii dysponuje laboratoriami dydaktycznymi:

 • Laboratorium metrologii wielkości geometrycznych – laboratorium umożliwia zapoznanie się z podstawowym sprzętem pomiarowym do pomiaru wymiarów liniowych i kątowych oraz możliwością jego zastosowania do pomiarów typowych elementów maszyn (pomiary gwintów, kół zębatych, itp.), a także technik pomiarów struktury geometrycznej powierzchni, błędów kształtu i położenia.
 • Laboratorium pomiarów współrzędnościowych – laboratorium umożliwia zapoznanie się z technikami pomiarów współrzędnościowych realizowanych z wykorzystaniem klasycznego (np. mikroskopy warsztatowe) jak i zaawansowanego sprzętu pomiarowego (wysokościomierza, maszyny współrzędnościowe).

Dysponujemy podstawowym jak i zaawansowanym sprzętem pomiarowym do pomiaru wielkości geometrycznych, m.in.:

 • współrzędnościowa maszyna pomiarowa Zeiss C400,
 • wysokościomierz Tesa Micro-Hite,
 • okrągłościomierz PIK-1,
 • mikroskop pomiarowy Carl Zeiss Jena ZKM-2,
 • ramię pomiarowe Romer Absolute
 • uniwersalny mikroskop pomiarowy Carl Zeiss Jena,
 • uniwersalny mikroskop pomiarowy DIP-1 (zmodernizowany, z oprogramowaniem do pomiarów współrzędnościowych Mitutoyo M-Cosmos)
 • projektor pomiarowy Carl Zeiss Jena,
 • podzielnica optyczna z ławą pomiarową Carl Zeiss Jena