Dostępne poniżej opisy ćwiczeń zawierają podstawowy opis teoretyczny konkretnego ćwiczenia, krótki opis przebiegu ćwiczenia oraz zadań do wykonania podczas opracowywania wyników pomiarów.

l.p. Tytuł ćwiczenia Plik
1 Odkształcanie na zimno i wyżarzanie materiałów
2 Wyciskanie części maszyn i wyrobów hutniczych
3 Kucie
4 Walcowanie blach i profili
5 Wytwarzanie wyrobów metalowych w procesie ciągnienia
6 Cięcie, gięcie blach i profili
7 Zjawiska wpływające na tłoczność blach
8 Modelowanie fizyczne