Wyznaczanie siły

Grubość denka G: 5 mm
Grubość wyrobu X: 20 mm
Wysokość wsadu H: 65 mm

Wyznaczona siła: 6500 kN